Konferencja o izolacjach w budownictwie IZOLACJE 2012

Na początku marca 2012 r. (01-02.03) odbędzie się w Warszawie w hotelu Puławska Residence dwudniowa konferencja o izolacji i materiałach izolacyjnych w budownictwie. Spotkanie będzie miejscem do wymiany doświadczeń, zapoznania się z najnowszymi technologiami i materiałami w dziedzinie izolacji cieplnych, a także do zdobycia nowych kontaktów biznesowych.

Konferencja nosić będzie tytuł IZOLACJE 2012 – Wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji i podzielona zostanie na części:

  • rola izolacji we współczesnym budownictwie – ma przedstawić tło i perspektywy rozwoju rynku i branży izolacyjnej z uwzględnieniem m.in. wymagań stawianych przez prawo wspólnotowe; sesja obejmować będzie również takie dziedziny, jak budynki niskoenergetyczne, zeroenergetyczne i ekologiczne, oraz świadectwa charakterystyki energetycznej;
  • n0woczesne izolacje – omawiająca aktualnie pojawiające się na rynku izolacji rozwiązania techniczne, a także fizyczne właściwości materiałów i rozwiązań przyszłości, m.in.:
    • aerożele,
    • izolacje próżniowe VIP (vacuum insulation panel),
    • przegrody kolektorowo-akumulacyjne;
  • izolacje – projektowanie i wykonawstwo – część warsztatowa omawiająca projektowanie i wykonywanie izolacji.

 

Leave a Reply